Zagorska razvojna agencija vodeći je partner u provedbi projekta “Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor u okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.” Glavni cilj projekta “Ride & Bike II” je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine, kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma.
Ključni rezultat projekta predstavlja doprinos povećanju broja posjetitelja u prekograničnoj destinaciji (za 3600 posjetitelja). Direktni ishodi projekta su organizirana prekogranična ponuda kroz definirana dva turistička prekogranična proizvoda, temeljena na pametnoj integraciji zaštićene prirodne i kulturne baštine, razvijeni “Ride & Bike” standardi s deset standardiziranih objekata turističkih usluga, razvijena svijest ključnih dionika o važnosti i mogućnostima turističke valorizacije prirodne i kulturne baštine te njihove pametne integracije s ponudom aktivnog turizma, ojačani kapaciteti za upravljanje i marketing “Ride & Bike” turističkim proizvodima te promovirana prekogranična “Ride & Bike” turistička ponuda.
Partneri na projektu su Zagorska razvojna agencija, Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije, TZ “Savsko – sutlanska dolina i brigi”, Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla i Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
Projekt je vrijedan 875.472 eura, od čega je 744.151 euro osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodi od 1. rujna 2018. do 28. veljače 2021. godine.