Mreža udruga Zagor provela je edukativno – informativnu aktivnost ”Lov na blago“, u sklopu kampanje #timetomove2018. Na aktivnosti su sudjelovali učenice i učenici Srednje škole Zabok, Gimnazije Antuna Gustava Matoša te Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Osim dobre zabave i upoznavanja zanimljivih lokacija po Zaboku, mladi su saznali i korisne informacije vezane uz mobilnost mladih. Naime, kampanja #timetomove2018 održava se sa svrhom poticanja mladih na mobilnost, odnosno informiranja o mogućnostima za volontiranje, stažiranje, studiranje i putovanje u Europi i izvan nje. Kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja, mogu se saznati putem Eurodeska, odnosno, info servisa Europske komisije. Eurodesk u Hrvatskoj surađuje sa šesnaest organizacija koje imaju ulogu multiplikatora i koje tijekom listopada organiziraju razne informativne aktivnosti za mlade. Mreža udruga Zagor je Eurodesk multiplikator na području Krapinsko – zagorske županije te je uvijek dostupna za pružanje informacija o europskim mogućnostima i sudjelovanju mladih u međunarodnim projektima. (ib)