Energetskom učinkovitošću i obnovljivim izvorima energije više se ne bavi samo grupa entuzijasta, već je to postao imperativ budućnosti kojeg je svjesna i Europska unija, koja si je u tome pogledu zadala određene ciljeve koje namjerava ispuniti do 2020. godine. Ti su ciljevi usmjereni na tri razine – za 20 posto smanjiti emisije stakleničkih plinova u usporedbi s 1990. godinom, za 20 posto povećati udjele obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji i za 20 posto smanjiti potrošnju energije.
Julije Domac, kao član Političkog odbora inicijative Sporazuma gradonačelnika (Covenantofmayors) i kao ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), imao je prilike izravno se obratiti Europskoj komisiji, potpredsjedniku Komisije i ključnoj osobi Energetske unije Marošu Šefčoviču i povjereniku Europske komisije za klimu i energiju Miguelu Ariasu Caneteu.

Građani i gradovi

Inače, Sporazum gradonačelnika potpisuje preko 7700 gradova u Europskoj uniji koji su svojim djelovanjem smanjili emisiju CO2 za 27 posto i potrošnju energenata za 20 posto, povećavši uporabu obnovljivih izvora energije za 90 posto. Time su pokrili trećinu ciljeva Europske unije do 2020. godine i pokazali ne samo svoju važnost, već važnost upravljanja regija i gradova te veličinu njihove uloge u provedbi europske energetske politike.
Domac se u svom obraćanju Šefčoviču i Caneteu glasno založio za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, stavljajući naglasak na građane i gradove, koji su ključni u energetskoj tranziciji.
– Potreba za tranzicijom prema novoj energetskoj paradigmi zahtijeva i promjenu načina razmišljanja. Proces donošenja odluka je, međutim, u rukama državne uprave i velikih energetskih tvrtki koje imaju svoje interese u održavanju statusa quo, tj. zadržavanja privilegiranog položaja u smislu centralizirane opskrbe. Ostalim dionicima društva bi paradigma koja nudi jaču decentraliziranu ponudu, orijentiranu prema potražnji, donijela brojne povlastice. Potrošači bi plaćali manje, a mogli bi sami proizvoditi i trgovati svojom energijom; nezavisni proizvođači povećali bi svoj povrat ulaganja, obrtnici te mala i srednja poduzeća povećali bi vlastitu konkurentnost, tvrtke za pružanje energetskih usluga proširile bi svoja tržišta, šumovlasnici seljaci osigurali bi opskrbu biomasom, stručnjaci u prometu i zgradarstvu kontrolirali bi troškove, građani ostvarili pravo izbora, a lokalne vlasti poticale bi lokalno gospodarstvo i došle do prihoda. Ovi dionici, međutim, nemaju ravnomjernu moć odlučivanja na tržištu – rekao je Julije Domac.

Geopolitička napetost

– Doba jeftine energije je prošlost, a zadnje izvješće UN-a o klimatskim promjenama pokazalo je da je vrijeme za šalu i nečinjenje prošlo. Navikli smo jednostavno uštekati svoju opremu u utičnicu, bez promišljanja odakle dolazi energija ili tko o tome odlučuje. Na globalnoj razini, takav stav ne pridonosi ograničavanju upotrebe fosilnih izvora i klimatskih ograničenja te predstavlja uzrok geopolitičke napetosti. Na lokalnoj razini, moramo inzistirati da postoji čvrsta veza između energije, svih građana i svakog teritorija. Više se ne smije dogoditi da stvari prepuštamo slučaju – pojasnio je Domac.
Pozvao je na uspostavljanje višerazinskog dijaloga, unutar kojeg će upravo predstavnici Sporazuma gradonačelnika kao inicijative, u ime EU mreža imati priliku otvoreno sudjelovati u raspravama na Vijeću ministara Europske unije, poglavito kada se raspravlja o energetskoj i klimatskoj politici te o pitanjima koja se tiču energetske tranzicije.
– Energetika i klima moraju se početi promatrati kao jedno područje, a ne zasebna područja, jer jedno na drugo uvelike utječe, a to do sada nije bio slučaj. Klimatske promjene se događaju, to više nije pitanje uvjerenja, nego dokazanih činjenica. Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u svojoj biti upravo mogu utjecati na zaustavljanje tog trenda, a gradovi i regije u tome imaju glavnu ulogu – zaključio je Domac.