U naselju Strmec Stubički, u općini Stubičke Toplice, završeni su radovi na izgradnji nerazvrstane ceste i rekonstrukciji mosta preko potoka Vidak. Projekt je obuhvatio izgradnju nerazvrstane ceste u naselju Strmec Stubički, duljine 310 metara, koja je u naravi bila ugažena prometna površina nasipana šljunkom. Također je bila predviđena rekonstrukcija postojećeg mosta preko potoka Vidak s rekonstrukcijom prilazne ceste od mosta do Županijske ceste Stubičke Toplice – Pila.
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a zahvaljujući njemu, povećat će se prometna sigurnost i protočnost postojeće makadamske ceste s mostom, od spoja županijske ceste Sljeme – Pila – Stubičke Toplice do nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom, te će se skratiti vrijeme i troškovi putovanja za stanovnike naselja Strmec Stubički. Ukupna vrijednost projekta je 657.668 kuna, od čega je 85 posto sufinancirano europskim sredstvima. (ib)