Ministarstvo turizma će u školskoj godini 2018./19., nastavkom Programa poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu – Stipendije 2018., sufinancirati nove učenike i studente koji se odluče obrazovati za ugostiteljsko – turistička zanimanja. Interes za spomenuti program kontinuirano raste tijekom proteklih nekoliko godina, a od 2008. godine, od kada Ministarstvo turizma provodi ovaj program u suradnji s partnerima, potpisani su ugovori o stipendiranju s 1370 učenika i studenata temeljem kojih je do sada ukupno isplaćeno više od 10,7 milijuna kuna.

Popularizacija zanimanja

– Kroz program Stipendija cilj nam je pružiti financijsku i moralnu potporu onima koji tek ulaze u svijet turizma i ugostiteljstva te kroz suradnju s gospodarstvenicima pomoći u popularizaciji ovih zanimanja i pravovremenom usmjeravanju ka zanimanju. Također, osiguravamo i podizanje kvalitete stručne prakse, kao i zapošljavanje nakon završenog obrazovanja, što doprinosi i povećanju ukupne zaposlenosti. Program Stipendija jedna je od mjera nošenja s izazovom potreba tržišta rada u našem sektoru koja će dodatno biti osnažena kroz 500 milijuna kuna vrijedan projekt Centara kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, koji će osigurati moderan pristup strukovnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju u turizmu – izjavio je ministar turizma Gari Cappelli prilikom najave javnog poziva.
Riječ je o stipendijama koje Ministarstvo turizma provodi u suradnji s poduzećima, odnosno hotelima, kampovima, turističkim agencijama te županijskim obrtničkim komorama, tako da svaki dionik financijski sudjeluje s 50 posto.
Temeljem navedenog programa stipendisti imaju pravo na maksimalno do 1200 kuna mjesečne stipendije, i to od 1. rujna tekuće do 30. lipnja iduće godine. Ovim putem stipendist se obvezuje redovito upisivati i pohađati razrede, odnosno godine te maturirati/diplomirati u redovnom roku. Tijekom trajanja školovanja ili studiranja, stipendist se obvezuje redovito obavljati stručnu praksu u objektima tvrtke partnera.

Ugovor na određeno

Nadalje, stipendist se obvezuje odmah po završetku redovnog školovanja/studiranja sklopiti s tvrtkom ugovor o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada ili ugovor o radu pripravnika (ako se provodi pripravnički staž), a nakon uspješno provedenog probnog rada, odnosno pripravničkog stažiranja, sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme. Ovim ugovorom, stipendist se obvezuje ostati u radnom odnosu u tvrtki punih 12 mjeseci.
Javni poziv za ovaj program je otvoren 60 dana, do 7. studenog 2018., a više informacija o svim programima Ministarstva turizma možete pronaći na: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414.