Nakon provedenih svih istraživanja i analiza te izrađene projektne dokumentacije ovih dana započela je sanacija klizišta u naselju Bregi Radobojski, zaseok Svedružići – Vidovići – Topolovci. Aktivirana klizna ploha površine više od 7000 četvornih metara ugrožava nekoliko stambenih i gospodarskih objekata na tom području. S obzirom na potencijalnu opasnost izrađena je projektna dokumentacija te su krenuli radovi izrade drenažnih rovova i procjeđivanja terena s ciljem stabilizacije istoga.