Nakon provedene javne nabave u Loboru je sklopljen Ugovor s izvođačem radova za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Horvati – Viški. Radove će izvoditi tvrtka Pedom Asfalti d.o.o. iz Zagreba, a stručni nadzor Jam-ing d.o.o. iz Zlatara. Sveukupna vrijednost radova je preko 2,4 milijuna kuna, a financira se sredstvima iz EU fondova.

– Dužina ceste je nešto manja od dva kilometra i vodi u rijetko naseljeno područje. Kiše su radile velike probleme, čak i u nekim dijelovima onemogućile prolaz do kuća. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja godine – rekla je načelnica Ljubica Jembrih.

Sanacija klizišta

Krajem ovog mjeseca trebala bi započeti rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstane ceste Gornji Labaši u duljini oko 700 metara, koju su jednim dijelom financirali mještani, a drugim dijelom Općina iz proračuna.

– Trebali bi započeti i radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta  Vojnovec i Šrajbeki, za koje je  sklopljen ugovor s izvođačem – dodaje načelnica.

Uskoro će se sanirati i klizište u Petrovoj gori, dok je za klizište  “Štrekica III.“ ponovno raspisan natječaj,  jer nakon prvog nije bilo ponuđača koji bi zadovoljio sve kriterije.

Uređenje parkirališta

– To je veliko klizište, procjena je da će koštati oko milijun kuna i za njega je jedan dio sredstava dobiven iz Ministarstva regionalnog razvoja. To je jedan od najzahtjevnijih zahvata na području općine Lobor – naglašava načelnica Jembrih.

Na području općine započet će se i sa saniranjem udarnih rupa na nerazvrstanim cestama, a kroz cijelu godinu intenzivno se radi i na sanaciji makadamskih puteva, na kojima su nastali problemi nakon kiša. Uskoro bi se trebalo urediti i parkiralište kod mjesnog groblja u Loboru.  (ib)