Objavljeni su podaci o aktivnosti zastupnika u devetom sazivu Hrvatskog sabora, u razdoblju od 17. siječnja do 13. srpnja, koji pokazuju kako je najaktivniji zagorski saborski zastupnik Marko Vešligaj (SDP), sa 165 javljanja. Na drugom je mjestu Marija Puh (HNS), s 97 javljanja, na trećem Žarko Tušek (HDZ), sa 64 javljanja, dok je najmanje javljanja imao Siniša Hajdaš Dončić (SDP), 58.

Lokalna samouprava

– Trudim se biti u Saboru svaki dan zasjedanja, osim ako imam neke neodgodive obaveze u Gradu. Trudim se i javljati za riječ, ponajviše kada se radi o temama vezanima uz lokalnu samoupravu, iako se uključujem i kada se radi o drugim stvarima koje smatram važnima, prvenstveno za Zagorje, ali i o stvarima koje imaju utjecaj na cijelu državu. Mogu samo reći da ću se truditi i dalje – rekao nam je najaktivniji zagorski saborski zastupnik i gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj.

Ostala statistika

Inače, Hrvatski je sabor u razdoblju od 17. siječnja do 13. srpnja održao dvije plenarne sjednice (7. i 8. sjednica 9. saziva) u ukupnom trajanju od 76 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 299 točaka dnevnog reda. Donesena su 104 zakona, od kojih je 39 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. U sklopu aktualnog prijepodneva, Vladi je postavljeno ukupno 516 zastupničkih pitanja, od čega 76 usmeno tijekom aktualnog prijepodneva, a 440 u pisanom obliku. Zaključno s raspravama održanima 27. lipnja, zastupnici su se za riječ javili više od sedam tisuća puta, najviše za repliku i odgovore na repliku. Klubovi zastupnika zatražili su 123 stanke tijekom zasjedanja, a zastupnicima su izrečene 72 stegovne mjere.