Na izbornoj skupštini Središnjeg interesnog odbora Ženske inicijative HNS-a, izabrano je novo vodstvo. Za predsjednicu Ženske inicijative izabrana je Karolina Juzbašić, predsjednica Ženske inicijative HNS-a Međimurske županije, dok je za jednu od potpredsjednica izabrana Željka Benčić, predsjednica Ženske inicijative HNS-a Krapinsko – zagorske županije.

Jednake mogućnosti

Organiziranjem kroz interesni odbor Ženske inicijative, HNS pruža mogućnost članicama da se posebno bave stvaranjem politika jednakih mogućnosti, poručila je Željka Benčić.
– Žene u politiku unose svoje kriterije, odgovornost i predanost, i kao takve su neizostavna snaga u stranačkim aktivnostima i društvu u cjelini. Želimo potaknuti i aktivirati žene da budu aktivne sudionice u kreiranju i stvaranju lokalne i regionalne vlasti. Novo vodstvo Ženske inicijative HNS-a stavit će naglasak na obrazovanje, tržište rada, ekonomsko osnaživanje žena, te se zalagati za potpunu i istinsku ravnopravnost spolova – dodala je.

Podrška potpredsjednici

Podršku Željki Benčić pružile su članice Ženske inicijative HNS-a KZŽ, Đurđica Labaš, Renata Novak, Valentina Cerovec, Ivana Piljek, Maja Pepelko i tajnica Sjeverozapadno – hrvatskog regionalnog saveza HNS-a Klementina Čavužić.