Već tradicionalno, u Velikoj Erpenji svečano je obilježen Majčin dan. Naime, upravo je ondje uređeno spomen područje Hrvatskoj majci, u sklopu kojeg se nalazi i grob majke autora hrvatske himne, Justine Mihanović.
Justina Mihanović Petropoljska, rođena Kušević, pokopana je 23. prosinca 1858. godine pokraj crkve Sveta tri kralja. Godine 1974. grob je uređen i obnovljena je nadgrobna ploča. Zahvaljujući Družbi “Braća Hrvatskog Zmaja”, 1997. godine je uređeno spomen područje, kao i grob.
U programu obilježavanja Majčinog dana i na svetoj misi, sudjelovala je i zamjenica krapinsko – zagorskog župana Jasna Petek.