Općina Budinščina objavila je javni poziv udrugama za predlaganje programa i projekata koji će se financirati iz općinskog proračuna u ovoj godini. Prijavljuju se programi u području kulture, humanitarne i socijalne djelatnosti, unapređenja kvalitete života osoba starije dobi, u području sporta, zaštite tradicijskih vrijednosti, prirodne baštine i drugo. Najmanji iznos potpore iznosi 500 kuna, a najveći 50 tisuća kuna. Prijaviti se mogu sve udruge koje na području općine Budinščina djeluju najmanje godinu dana, a iznimno se potpore mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Općine, ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Budinščine, odnosno, ako provode programe na području Budinščine. Prijave su otvorene do 9. lipnja.