U Republici Hrvatskoj ustrojeno je ukupno 555 jedinica lokalne samouprave, i to 428 općina i 127 gradova te 20 jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno županija. Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, ima poseban status grada i županije, tako da je u Republici Hrvatskoj sveukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od toga je u Krapinsko – zagorskoj županiji 25 općina i sedam gradova. I taj se broj jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, pa ni u Zagorju, unatoč brojnim najavama o reformama lokalne samouprave tako skoro, čini se, neće mijenjati. No, po svemu sudeći, broj općina će se smanjiti za jednu, u korist broja gradova. Naime, kako ekskluzivno doznajemo, u Velikom Trgovišću pokrenuta je inicijativa da ta zagorska, rodna općina prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, dobije status grada. A da ozbiljno misle, dokaz je da je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća održanoj u četvrtak navečer, ta inicijativa mladog i ambicioznog načelnika Roberta Grebličkog, prihvaćena. Nije presedan u Hrvatskoj, ali je prava rijetkost. Primjerice, svoj je status u novijoj hrvatskoj povijesti mijenjao Grad Sveta Nedelja (do tada Općina Sveta Nedelja), Grad Trilj (do tada Općina Trilj), a posljednja jedinica koja je promijenila svoj status, doznajemo u Ministarstvu uprave, je Općina Popovača, koja je stupanjem na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, postala Grad Popovača. Upitali smo načelnika Velikog Trgovišća Roberta Grebličkog, odakle ideja da se ta općina površine 46,6 četvornih kilometara s 4945 stanovnika “pretvori” u grad.

“Osluškuju” razmišljanja

– Ideja o promjeni statusa naše jedinice lokalne samouprave razmatra se već neko vrijeme u strukturama obnašatelja vlasti, a “osluškuju” se i razmišljanja naših građana. Značaj Velikog Trgovišća nije potrebno posebno obrazlagati u kontekstu naše novije povijesti. Rodno je to mjesto prvog hrvatskog predsjednika te plijeni pozornost povjesničara, koji kroz svoje znanstvene radove obrađuju lik i djelo dr. Franje Tuđmana. Kako ne smijemo zaboraviti da je autor “Lijepe naše” duboko utkan u povijest našeg susjednog grada – Grada Klanjca, tako ne smijemo zaboraviti da je dr. Franjo Tuđman potekao iz Velikog Trgovišća. Gospodarska povezanost i blizina Zagreba, dnevna migracija velikog broja našeg stanovništva, dodatni je čimbenik koji ide u prilog našoj inicijativi. Veliko Trgovišće postaje “mjesto poželjno za život” – bez gradske vreve i žurbe, a nadomak velegrada – objasnio nam je načelnik Greblički.
Dodaje da bi sa statusom grada sigurno dobili turističku promidžbu, jer su vrlo zanimljiva destinacija upravo zbog svojih povijesnih karakteristika te blizina toplica.
– Vjerujemo da bi se pojačao gospodarski interes za našu JLS, a analizom trenutno važećih zakonskih propisa, povećao bi se i prihod Proračuna iz sredstava fiskalnog izravnanja – pojašnjava Greblički.
U Ministarstvu uprave, odgovorili su nam, upoznati su s predmetnom inicijativom Općine Veliko Trgovišće, budući da im se općinski načelnik obratio, također s pitanjem u vezi postupka promjene statusa jedinice lokalne samouprave. Tom prilikom Ministarstvo je ukazalo na mjerodavne zakonske odredbe:
– U članku 30. stavku 2. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj propisano je, između ostalog, da osnivanje nove jedinice lokalne samouprave mogu predložiti predstavničko tijelo jedinice, odnosno jedna trećina građana s prebivalištem na području te jedinice, odnosno naselja na koja se promjena odnosi. Članci 31. i 32. istog Zakona, pojednostavljeno, govore da nakon što to učini Općinsko vijeće, potrebno je pribaviti mišljenje građana s područja lokalne jedinice, kao i očitovanje Županijske skupštine na čijem području se nalazi lokalna jedinica na koju se odnosi promjena. Nadalje, potrebno je pribaviti i prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. No, na kraju je bitno istaknuti da je o svim promjenama područnog ustroja Republike Hrvatske ovlašten odlučivati isključivo Hrvatski sabor, koji je u tom smislu jedni mjerodavan za donošenje odluke o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a u okviru toga i odluke o promjeni statusa općine u status grada – pojasnili su nam u Ministarstvu uprave, a načelnik Greblički dodaje:

Bolje u svim sferama

– Što se tiče načina prikupljanja mišljenja građana, on nije Zakonom izrijekom propisan, tako da ono može biti izraženo bilo kroz lokalni referendum, mjesne zborove građana ili na drugi primjeren način, kao što je potpisivanje peticije, ispunjavanje upitnika i slično – pojašnjava Greblički.
Upitali smo načelnika koja su njegova očekivanja ako se ta inicijativa ostvari i Veliko Trgovišće uistinu postane osmim zagorskim gradom i što će biti, ako mu to kojim slučajem “ne prođe”.
– Očekivanja… Pa sigurno stabilniji financijski prihodi, što će dalje rezultirati u većoj mjeri zadovoljavanjem potreba građana u svim sferama života. Smatram da će ova inicijativa biti vrlo zanimljiva za naše građane i uz realni prikaz pozitivnih učinaka koji bi se dobili promjenom statusa ne vidimo razloga zašto to naši građani ne bi prihvatili. Ako pak inicijativa na kraju ne prođe, a nadamo se da hoće, neće to biti nikakav naš neuspjeh, već činjenica da neke druge strukture nisu prepoznale našu želju za napretkom i bržim razvojem naše jedinice lokalne samouprave – zaključuje načelnik Robert Greblički.

FOTO: Josip Posavec