Ukupno su u ožujku 2018. iz evidencije nezaposlenih izašle 522 osobe, što je 23 posto manje nego u ožujku 2017. Od toga je zaposlena 361 osoba, i to: 313 osoba na temelju zasnivanja radnog odnosa i 48 osoba na temelju drugih poslovnih aktivnosti Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima: prerađivačkoj industriji (68), pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane (53), trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (45), građevinarstvo (36) te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (19).
Promatrano prema ispostavama, u zapošljavanju su predvodile ispostave Zabok (83 zaposlene osobe), Krapina (75 zaposlenih osoba) i Donja Stubica (66 zaposlenih osoba).
Istodobno je u ožujku 2018. godine 161 osoba izašla iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.
U evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 350 nezaposlenih osoba, što je 27,5 posto manje nego u ožujku 2017. godine, i to: 232 osobe izravno iz radnog odnosa, osam osoba iz drugih posl. aktivnosti, devet osoba iz redovitog školovanja, te 101 osoba iz neaktivnosti.

Najviše u Pregradi

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz prerađivačke industrije (67), trgovine na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala (40), građevinarstva (25) te pružanja smještaja, pripremi i usluživanju hrane (23).
Krajem ožujka 2018. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina registrirane su 3144 osobe. U usporedbi s veljačom 2018., broj nezaposlenih smanjio se za 5,2 posto ili 172 osobe, a u odnosu na ožujak 2017. godine broj nezaposlenih manji je za 23,4 posto ili 961 osobu.
Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je na području ispostave Krapina (782), ispostavi Zabok (758) te ispostavi Donja Stubica (696). Najmanje je nezaposlenih u ispostavi Pregrada (258), ispostavi Klanjec (285) te ispostavi Zlatar (365).
U usporedbi s istim mjesecom 2017. godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama, i to najviše u ispostavama Pregrada (za 32,6 posto) i Zabok (za 28,4 posto), a najmanje u ispostavi Krapina (za 17,1 posto).

578 potreba za radnicima

Prošli mjesec poslodavci su prijavili 578 potreba za radnicima, što je za tri posto više nego u prethodnom mjesecu, te za 40,6 posto manje u odnosu na isti mjesec 2017. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u: prerađivačkoj industriji (150 radnika), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (90 radnika), pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (66 radnika), obrazovanju (59 radnika), građevinarstvu (51 radnik) te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (49 radnika).
Najtraženija zanimanja u ožujku bila su: konobar/konobarica (39), prodavač/prodavačica (39), šivač/šivačica (27), kuhar/kuharica (22), čistač/čistačica (16), medicinska sestra/medicinski tehničar (15), fizioterapeut/fizioterapeutkinja (15), bravar/bravarica (15), vozač/vozačica teretnog vozila (14), radnik/radnica na proizvodnoj liniji (13), doktor/doktorica medicine (12), odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece (11), vodič/vodičica (10), pomoćni rukovatelj/pomoćna rukovateljica strojevima za izradu plastičnih proizvoda (10) i rukovatelj/rukovateljica strojem za proizvodnju plastičnih proizvoda (10).