U općini Mače, uz Županijsku cestu 2168, u mjesnom odboru Mali i Veliki Bukovec izgrađen je eko otok za odvojeno prikupljanje otpada: papira, stakla i pet ambalaže. Izgradnja eko otoka u MO Veliki i Mali Bukovec sufinancirala je Krapinsko – zagorska županija u iznosu od 10 tisuća kuna. Kako su se postojeći PVC spremnici za staklo na ostalim eko otocima pokazali kao neadekvatni, zbog svog derutnog stanja nastalog ljudskom nepažnjom, za odlaganje stakla Općina Mače je također, uz financijsku pomoć KZŽ u iznosu od 10 tisuća kuna, nabavila tri nova metalna spremnika volumena 1100 litara te njima zamijenila postojeće. Preostala potrebna sredstva osigurana su od strane Općine. Izgradnju eko otoka za odvojeno prikupljanje otpada te nabavku i postavljanje metalnih spremnika za staklo izvršio je Komunalac Konjščina d.o.o.