Gradska organizacija SDP-a Oroslavje obratila se priopćenjem u kojem izražava nezadovoljstvo načinom na koji su u nedjelju na sjednici Gradskog vijeća, kao jedina točka dnevnog reda, donesene izmjene i dopune Statuta grada Oroslavja, što je bio zadnji dan zakonskog roka od 60 dana u kojem su se statuti  i drugi opći akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave trebali uskladiti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

“Navrat – nanos”

– Podsjećamo da su izmjene Zakona stupile na snagu još 13. prosinca 2017. Ovakvo ponašanje možemo protumačiti samo nemarom aktualne HDZ-ove vlasti, koja u dva mjeseca nije bila u stanju staviti tu točku na dnevni red Gradskog vijeća, nego je to učinila navrat – nanos zadnji dan zakonskog roka, pri čemu je prekršen i čl. 43. Statuta grada Oroslavja, jer je o tome trebao raspravljati i Odbor za statut i poslovnik, koji predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta, ali nije mogao jer njegovo imenovanje do danas, ni nakon osam mjeseci od konstituiranja Gradskog vijeća, nije stavljeno na dnevni red. Smatramo također nedopustivim sve češću praksu HDZ-ove većine da dnevni red na sjednicama Gradskog vijeća dopunjuje nekim važnim točkama za koje vijećnici materijale dobivaju tek na samoj sjednici ili ih uopće ne dobivaju, kao i sve češće kršenje statuta i poslovnika na sjednicama. Predsjednik Gradskog vijeća i njegovi zamjenici te gradski vijećnici primaju mjesečnu naknadu koju je izglasala HDZ-ova većina i stoga smo mišljenja da bi se barem materijali i sjednice vijeća trebale puno kvalitetnije pripremati. SDP Oroslavja smatra kako će izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dodatno nanijeti šteti razvoju demokracije na lokalnoj razini, još više smanjiti vijećnicima mogućnost kontrole i transparentnosti rada gradonačelnika, kojemu su dane iznimno velike ovlasti ovim izmjenama, ograničiti odlučivanje o nekim važnim pitanjima poput proračuna, a omogućit će i daljnja zapošljavanja u lokalnoj samoupravi, probleme u funkcioniranju i otvoriti put mnogim nezakonitostima u lokalnim jedinicama – stoji u priopćenju, na koje je reagirao predsjednik Gradskog vijeća Oroslavja Stanko Čičko, istaknuvši kako su poziv i materijali za izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća dostavljeni pravovremeno, a jedina tema sjednice bila je usklada Statuta grada Oroslavja sa Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u čemu, ističe, nema ničeg spornog.

Ostao suzdržan

– Nastavno na današnje medijske objave gradskog SDP-a kako će izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dodatno nanijeti štetu, zaista se pitam ima li itko u redovima gradskog SDP-a Oroslavja da je uopće pročitao dostavljeni materijal, s obzirom na to da niti jedna usklađena točka Statuta sa zakonskim izmjenama ni u kojoj mjeri nije umanjila prava i ovlasti gradskog vijećnika niti je u bilo kojem pogledu dovela do smanjenja transparentnosti rada gradonačelnika i gradske uprave. Žalosno je da se GO SDP-a grada Oroslavja zajedno sa svojim jedinim gradskim vijećnikom ne mogu pomiriti s činjenicom da su na jedan parlamentaran i demokratski način izgubili izbore, te postali oporba u gradu. Još žalosnija je činjenica da isti očito ne mogu biti konstruktivna oporba i raditi u cilju interesa grada i njegovih građana, što potvrđuje i činjenica da jedini član SDP-a u Gradskome vijeću, g. Branko Čičko, ne poštuje poslovnik rada Gradskog vijeća, te svojim hirovitim ispadima jedino što zna, jest opstruirati rad Gradskog vijeća. Da je tome suprotno, onda je g. Branko Čičko prije ikakvih medijskih istupa sukladno članku 33. Poslovnika o radu Gradskoga vijeća grada Oroslavja adekvatno u pisanom obliku mogao podnijeti eventualni prijedlog za izmjenom ili dopunom prijedloga, odnosno podnijeti amandmane nastavno na jedinu točku sjednice Gradskog vijeća. Ujedno, spomenuti vijećnik da je htio mogao je glasati protivno odluci da je bilo išta sporno, no umjesto toga, ostao je suzdržan. Od dostave poziva i napominjem materijala od sveukupno pet stranica s predloženim izmjenama i dopunama zaključno do izvanredne sjednice Gradskog vijeća, vijećnik SDP-a g. Branko Čičko, poput svih ostalih gradskih vijećnika, imao je i više nego dovoljno vremena da prouči materijale i da se pripremi – zaključio je Čičko, dodavši i kako su gradonačelnik i gradska uprava fokusirani na izradu projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove, za razliku od bivšeg gradonačelnika Ivana Tuđe, koji u vrijeme svog mandata nije pripremio niti aplicirao niti jedan značajniji projekt.