Prije desetak dana, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) je utvrdilo popis terapijskih i dijagnostičkih postupaka kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite za koje je propisana obaveza plaćanja participacije. Ta obaveza na snazi je od danas, a ne uključuje one mlađe od 18 godina te osigurane osobe HZZO-a koje imaju bilo koje dopunsko zdravstveno osiguranje.
Participacija za osiguranike koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje tijekom jednog posjeta ordinaciji i dalje iznosi 0,30 posto proračunske osnovice, odnosno 10 kuna, a osiguranik plaća za pruženu uslugu neovisno o tome je li mu zdravstvena zaštita pružena primjenom jednog ili više terapijskih i dijagnostičkih postupaka za istog posjeta liječniku. Osiguranik koji je platio participaciju, ali je bio primoran istoga dana ponovno zatražiti zdravstvenu uslugu u istoj ordinaciji zbog pogoršanja stanja ili nastanka komplikacija vezano uz istu dijagnozu, ne mora ponovno plaćati participaciju, no ako se pacijent bez dopunskog osiguranja tijekom dana vrati u ordinaciju svojeg doktora zbog drugog razloga, a liječnik opet obavi prvi pregled, morat će ponovno platiti participaciju od 10 kuna.
Uvođenjem ove odluke u HZZO-u vjeruju kako će se povećati broj pacijenata koji su odlučili ugovoriti dopunsko zdravstveno osiguranje.