Udruga CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, objavila je javni poziv kojim, u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”, traži volontere za pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela u Krapinsko – zagorskoj županiji. CESI poziva sve zainteresirane za rad sa žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela na području KZŽ da se prijave na volontiranje u Zaboku. Uloga volontera bit će pružanje emocionalne podrške i praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i po potrebi članovima njihovih obitelji.

Prijava i životopis

Volonter može biti odgovorna punoljetna osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, bilo koje struke ili zvanja, protiv koje se ne vodi kazneni postupak, koja može svoje slobodno vrijeme izdvojiti za volontiranje, motivirana je za pomoć drugima, voli raditi s ljudima, nema predrasuda, komunikativna je, empatična i tolerantna.
Pisanu prijavu i životopis potrebno je poslati mailom na adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Nova cesta 4, 10000 Zagreb, najkasnije do 2. veljače.

Besplatna edukacija

Za volontere i volonterke bit će organiziran besplatni edukacijski program kako bi stekli znanja o principima rada sa žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela te vještine za pružanje podrške. U slučaju dodatnih pitanja, pišite na email adresu: [email protected] ili nazovite broj telefona 099/700-9673. Projekt “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” CESI će na području Krapinsko – zagorske županije provoditi do 31. prosinca 2020. godine.