Proračun Krapinskih Toplica za ovu godinu planiran je u iznosu od oko 20 milijuna kuna, a jedna od većih stavki je izgradnja reciklažnog dvorišta, za koju je Općina dobila 4,3 milijuna kuna. Za uređenje nerazvrstanih cesta u ovoj se godini namjerava potrošiti 1.100.000 kuna. Naime, upravo je to jedan od većih problema ove općine, a prema riječima načelnika Ernesta Svažića, svake se godine nastoje asfaltirati barem 2,5 kilometra cesta. U ovoj će se godini nastaviti i uređenje središta mjesta, a trenutno je u tijeku završna faza uređenja platoa ispred župne crkve u Krapinskim Toplicama.