Općinsko vijeće Jesenja na svojoj je posljednjoj sjednici jednoglasno usvojilo proračun za 2018. godinu, u iznosu od 6.024.225 kuna. Ovogodišnji proračun je za 1.900.000 kuna veći od prošlogodišnjeg zbog prijavljenih i planiranih projekata.
Za komunalne usluge namjerava se utrošiti 890 tisuća kuna, od toga 170 tisuća kuna za javnu rasvjetu, 91 tisuću kuna za groblje, i najviše, 629 tisuća kuna, za vodoopskrbu.
Za održavanje nerazvrstanih cesta, Općina će osigurati 603 tisuće kuna, a za asfaltiranje 300 tisuća kuna. Za rekreaciju, kulturu i religiju osigurano je nešto više od milijun kuna, za obrazovanje 455 tisuća kuna, a za socijalnu zaštitu nešto više od 494 tisuće kuna.