Povodom obilježavanja Međunarodnog prava djeteta, u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu, svečano je otvorena izložba radova učenika Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, pod nazivom “Poznajem i poštujem dječja prava”. Učenici 2.d, 2.mt, 3.d, 3.w, 4.w, 4.d i 4.mt umjetničke škole ŠUDIGO iz Zaboka, čiji su radovi na vijeću učenika izabrani za izložbu i izradu kalendara, predstavili su svoj rad i uz podršku svojih profesora, bogatim vizualnim jezikom ispričali vlastitu priču o ostvarivanju i zaštiti prava djeteta. Izložba je rezultat suradnje pravobraniteljice za djecu s učenicima i profesorima ove škole, u nastojanju širenja znanja o UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta i približavanja njezinih poruka djeci i mladima. Proteklih godina takva je suradnja ostvarena i s umjetničkim školama iz Zagreba, Splita i Rijeke.
Na izložbi je predstavljeno četrdesetak radova, od kojih će 12 biti uvršteno u zajednički Kalendar za 2018. godinu, Pravobranitelja za djecu i zabočke Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću. Kalendar će se dostaviti svim dječjim domovima u Hrvatskoj te drugim ustanovama i organizacijama za djecu i dječja prava u Hrvatskoj i svijetu. Učenički radovi ostaju u Maloj kući dječjih prava sljedećih godinu dana te će ih ondje vidjeti mnoga djeca i odrasli koji budu posjećivali Ured pravobraniteljice za djecu u Zagrebu.