Načelnik Bedekovčine Darko Ban s Državnom je geodetskom upravom potpisao Sporazum o provođenju katastarske izmjere. Katastarska izmjera provodit će se na području katastarske općine Komor, ukupne površine oko 2626 hektara, koja obuhvaća deset naselja na području općine: Belovar Zlatarski, Orehovica, Zadravec, Vojnić Breg, Martinec Orehovički, Pustodol Orehovički, Grabe, Kebel, Brestovec Orehovički i Lug Orehovički, a u svrhu izrade katastra nekretnina i osnivanja zemljišnih knjiga.
Predviđena su potrebna sredstva za proces katastarske izmjere u vrijednosti od pet milijuna kuna. Općina Bedekovčina sudjelovat će sa 70 posto ukupnog iznosa, a Državna geodetska uprava s preostalih 30 posto. Općina Bedekovčina planira u sufinanciranje izmjere uključiti i nositelje prava na nekretninama koje se nalaze na tom području, s obzirom na to da bi sređivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja došlo za nositelje prava na nekretninama jeftinije nego kada bi svaki nositelj prava sam išao sređivati svoje katastarsko i zemljišnoknjižno stanje.
Na temelju potpisanog Sporazuma, Državna geodetska uprava će od Ministarstva pravosuđa zatražiti suglasnost za provođenje katastarske izmjere na području općine Bedekovčina.