Općina Jesenje je raspisala javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018., za sve redovne studente koji zadovoljavaju uvjete, u mjesečnom iznosu od 500 kuna. Za dodjelu stipendije mogu se natjecati redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih studija i diplomskih specijalističkih stručnih studija, koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području općine Jesenje te nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi. Pravo podnošenja prijave na natječaj za dodjelu stipendija imaju studenti koji nisu stariji od 27 godina, ako su studenti prve godine studija, prvi su je puta upisali i imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 2,80, te ako su studenti ostalih godina studija, ali uz uvjet da su u prethodnoj godini studija imali prosjek ocjena najmanje 2,50 i ostvareno najmanje 45 ECTS bodova. Prijava na natječaj za stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine Jesenje ili na adresi Općine Jesenje. Prijave na natječaj zaprimaju se do 30. studenoga u 15 sati.