Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) po prvi je puta u Hrvatskoj obilježilo Međunarodni dan laboratorijske medicine (Lab Med Day 2017), kako bi se široj javnosti predstavila medicinska biokemija i laboratorijska medicina. U cilju educiranja građana, a posebno onih najmlađih, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, u suradnji s Općinom Bedekovčina, organizirala je edukaciju na spomenutu temu u Dječjem vrtiću Bedekovčina.

Aktivni sudionici

Laboratorijskom medicinom, koja je vrlo važna u liječničkoj dijagnostici, bave se visokoobrazovani stručnjaci koji su ovom prilikom djeci približili svoje znanje, pobliže ih upoznali s laboratorijskom medicinom te ih tako ohrabrili i osvijestili o brizi za svoje zdravlje. Djeca su iskazala veliku zainteresiranost te su aktivno sudjelovala u edukaciji, koju je provodila Bojana Kranjčec, voditeljica laboratorija OB Zabok. Klementina Komorčec, ravnateljica Dječjeg vrtića Bedekovčina, zahvalila je svim akterima koji su omogućili realizaciju edukacije i omogućili djeci stjecanje novog znanja.

Pohvala djelatnicima

Načelnik Bedekovčine Darko Ban posebno je zahvalio OB Zabok na inicijativi za organiziranjem ovakve vrste aktivnosti te je pohvalio sve djelatnike Dječjeg vrtića Bedekovčina, koji svakodnevno ulažu puno truda kako bi djeci osigurali kvalitetan odgojno obrazovni sustav.
– Općina Bedekovčina svoj rad, a osobito viziju napretka, između ostalog, temelji na poticanju edukacija, obrazovanja, brige o zdravlju svojih građana, te se osobito zalaže za brigu o djeci i mladima. Upravo iz tih razloga, javila se ideja o provođenju navedene edukacije u Dječjem vrtiću Bedekovčina, kako bi se naša djeca u najranijoj dobi educirala o važnosti zdravlja, obrazovanja i znanosti – rekao je načelnik Ban.