Očekivano, najviše se na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Krapine, održanoj u ponedjeljak, raspravljalo o tri točke vezane uz krapinsko komunalno poduzeće i njegove tvrtke kćeri – financijskim izvješćima za 2016. godinu o stanju društava Krakom, Pekom, Gradska plinara Krapina, Krakom – gradnja te Krakom – vodoopskrba i odvodnja, kao i Odluci o davanju prethodne suglasnosti za pripajanje trgovačkog društva Krakom – gradnja, trgovačkom društvu Krakom. Financijska izvješća gradskim vijećnicima podnijela je direktorica Krakoma Katarina Posilović.

Kratkoročne i dugoročne obveze

Krakom grupa je tako u 2016. godini imala dugoročnih obveza ukupno 15,4 milijuna kuna, od čega 9,2 milijuna kuna Krakom, 375.602 kune Pekom, 4,8 milijuna kuna Gradska plinara te 5,3 milijuna Krakom – gradnja. Istovremeno, kratkoročne obveze cijele Krakom grupe iznosile su 21,9 milijuna kuna – 5,5 milijuna kuna Krakom, 1,4 milijuna Pekom, 9,3 milijuna kuna Gradska plinara te 11,2 milijuna kuna Krakom – gradnja.
– Za 2016. godinu dobili smo pozitivno revizorsko mišljenje, a valja izdvojiti i neke od projekata koje je odradila čitava grupa. Izgrađeno je tako reciklažno dvorište za potrebe grada Krapine i okolnih općina, uredilo se gradsko groblje te otvorila trgovina pogrebne opreme, izgradilo se školsko igralište u Škarićevom, gradila se vodoopskrbna mreža na području općina Đurmanec i Petrovsko, saniralo se klizište u Brdu Jesenskom, Pekom je modernizirao proizvodni pogon, gradsku pekarnicu preselio u veći prostor, proširen je i moderno opremljen prostor u Ulici Ivana Rendića, obnovljen je i vozni park. Plinara pak je radila na rekonstrukciji dijela plinske distributivne mreže u Krapini, u ulicama Ljudevita Gaja, dr. Franje Tuđmana i Ante Kovačića te na Grgačevom, zatim rekonstrukciji redukcijske stanice u Parku matice Hrvatske, uz dakako redovito održavanje sustava, sanaciju kvarova i zamjenu regulacijske opreme. Valja napomenuti i da je potrošnja plina u odnosu na 2015. godinu pala za šest posto, a da je u Krakom – gradnji broj zaposlenih manji za 18 ljudi – prezentirala je direktorica Posilović.

Jača tržišna pozicija

Inače, cijela grupa u 2016. godini poslovala je pozitivno i ostvarila je neto dobit od 33.523 kune, a imala je ukupno 176 zaposlenih, od čega 64 u Krakomu, 60 u Pekomu, 29 u Gradskoj plinari te 24 u Krakom – gradnji.
Što se pak tiče Odluke o pripajanju Krakom – gradnje Krakomu, istaknuto je da je se to čini zbog efikasnijeg obavljanja istovjetnih poslova.
– Ne samo to, već i zbog jače tržišne i pregovaračke pozicije, zbog povećanja upravljačke efikasnosti, s obzirom na manje upravljačkih tijela te zbog eliminacije troškova koji inače postoje kod samostalnog funkcioniranja društva. Tu je dakako i utjecaj na PDV – pojasnila je direktorica Posilović.
Pripajanje će se provesti 1. siječnja 2018. godine. Prethodna suglasnost dana je s devet glasova, dok je šest oporbenih vijećnika bilo suzdržano. Razlog suzdržanosti bila je bojazan da obveze Krakom – gradnje dodatno ne opterete Krakom, na što je gradonačelnik Zoran Gregurović rekao da se dugo i detaljno razgovaralo o tome i da je ovo najbolje rješenje, optimalno za daljnje poslovanje, budući da je tako pokazao i elaborat, koji je izradilo neovisno društvo, BD Savjetovanje d.o.o. iz Podgore Krapinske.