U Zaboku, u prostoru Centra za mlade KZŽ, održan je prvi edukacijski modul o “Menadžmentu volontera – uspostavljanju volonterskih programa u neprofitnim organizacijama”, na kojem su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova iz Krapinsko – zagorske županije. Sudionici su se upoznali s osnovnim pojmovima, mogućnostima, zakonskim okvirom volontiranja u RH, s ciklusom menadžmenta volontera, poslovima koordinatora volontera te s načinima vrednovanja i nagrađivanje volontera. Također, educirali su se o superviziji i učinkovitoj komunikaciji u radu s volonterima, organizaciji volonterskih akcija u svojim zajednicama te o planiranju volonterskog programa.
Edukaciju su održale Jela Prgić Znika i Mateja Medlobi iz Volonterskog centra Zagreb te Margareta Mihalic iz ACT Grupe, koje imaju dugogodišnje iskustvo u provođenju edukacija o menadžmentu volontiranja kao i organizaciji volonterskih aktivnosti te bogato iskustvo u provedbi školskog volontiranja.
Edukacije se odvijaju kroz dva modula koji se međusobno nadopunjuju, a drugi modul će se održati 10. listopada. Edukacija je održana u sklopu projekta “VolontirAJMO- jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje”, kojeg provodi Mreža udruga Zagor zajedno s partnerima – Društvom “Naša djeca” Zabok, Krapinsko – zagorskom županijom, Lokalnom akcijskom grupom Zagorje – Sutla, Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovnom školom Janka Leskovara, Volonterskim centrom Zagreb i ACT Grupom. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine.