Krapinsko-zagorska županija upućuje javni poziv za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Regionalnog programa za mlade KZŽ od 2017. do 2020. godine.
U Krapinsko – zagorskoj županiji u tijeku je provođenje projekta Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koji se realizira uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor iz Zaboka. Cilj projekta je donošenje novog strateškog dokumenta sa smjernicama za unapređenje svekolikog položaja mlade populacije u dobi od 15 do 30 godina starosti na području Krapinsko-zagorske županije i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka usmjerenima mladima, ali i zajednici u cjelini. U skladu s projektnom dokumentacijom provedeno je više aktivnosti – javne tribine, edukativne radionice, fokus grupe, anketni upitnik, kao i medijska promidžba cijelog projekta.
– Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog Regionalnog programa, da se odazovu – pozivaju iz Županije.
Mišljenja i očitovanja mogu se u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Krapinsko – zagorska županije, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail adresu: [email protected], zaključno do 11. rujna 2017. godine.
Svi prijedlozi koji stignu u roku će se razmotriti, a oni prihvaćeni, će se ukomponirati u konačni prijedlog Regionalnog programa koji će se proslijediti Županijskoj skupštini na donošenje. Planira i javno predstavljanje programa, o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni.