Na poziv Osnovne škole Antuna Mihanovića iz Klanjca, članovi Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Krapina, održali su prezentaciju o radu HGSS-a. Prezentacija je održana u sportskoj školskoj dvorani, gdje je demonstriran rad s opremom i transportnim sredstvima, a u učionicama je prikazan i kratki film o načinu funkcioniranja i rada Gorske službe spašavanja, kako u Hrvatskoj, tako i na području Krapinsko – zagorske županije.