Na današnji dan prije 160 godina, tekstilne radnice u New Yorku prosvjedovale su zbog loših uvjeta rada i niskih plaća. 1908. godine, oko 15 tisuća žena u istom gradu prosvjedovalo je tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. U spomen na ove događaje, Međunarodna konferencija žena je 1910. godine u Kopenhagenu i službeno predložila redovito obilježavanje Dana međunarodne solidarnosti u borbi za ženska prava, koji je danas poznat kao Međunarodni dan žena.

Diskriminacija i manja zarada

Položaj žena u Krapinsko – zagorskoj županiji danas jednak je položaju žena u Hrvatskoj po mnogim pokazateljima, doznajemo od predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko – zagorske županije Tajane Broz. Očito je da žene u Hrvatskoj postaju sve obrazovanije, ali istovremeno njihov položaj u svijetu rada često je obilježen diskriminacijom, posebice vezano uz majčinstvo i obitelj, teže napredovanje u karijeri te prosječno manju zaradu od muškaraca. Žene su u većem riziku od siromaštva, mnoge su žrtve nasilja, i to onog najtežeg oblika, partnerskog nasilja, koje je u prošloj godini 18 žena koštalo života. Žene se još uvijek bore za svoja reproduktivna prava, pravo na slobodno odlučivanje o vlastitim životima i pravo na tjelesnu autonomiju. Zastupljenost žena u politici posljednjih godina opada, pa je nakon prošlih parlamentarnih izbora u Sabor izabrano svega 12,5 posto žena, što Hrvatsku svrstava na dno europske ljestvice po pitanju političke participacije žena.
– Sve to nam ukazuje na činjenicu da prava koja postoje na papiru, nisu zaista oživotvorena u stvarnosti te da je pred nama još dalek put – zaključuje Broz.
Upravo je politika jedno od područja na kojem se još uvijek osjeća apsolutna dominacija muškaraca. Što se tiče političke participacije u Krapinsko – zagorskoj županiji, kaže Broz, nalazimo se otprilike u hrvatskom prosjeku. U proteklom mandatu, Županijska skupština KZŽ imala je udio od svega 26,8 posto žena, dok su u gradskim vijećima na području županije žene prosječno sudjelovale sa 18,1 posto, a u općinskim vijećima sa 13,9 posto. Izabrana je svega jedna načelnica, pet zamjenica načelnika, dvije zamjenice gradonačelnika i jedna zamjenica župana.
– Još jednom je potrebno upozoriti političke stranke da će se na predstojećim lokalnim izborima u svibnju 2017. godine primjenjivati sankcije iz Zakona o ravnopravnosti spolova (2008), na način da će političke stranke za svaku listu na kojoj nije zastupljeno najmanje 40 posto pripadnica podzastupljenog spola (članak 12. i članak 15.) platiti novčane kazne – 20 tisuća kuna za listu za Općinsko vijeće, te 40 tisuća kuna za listu za Gradsko vijeće, odnosno, Županijsku skupštinu (članak 35.) – kaže Broz.

SOS telefon za žene

Među najvažnijim aktivnostima koje Povjerenstvo poduzima s ciljem poboljšanja položaja žena u društvu, ona navodi osnivanje SOS telefona za žene žrtve nasilja u KZŽ.
– U razdoblju od 2012. godine, odnosno, početka rada SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZŽ pa do danas, odrađeno je više od tisuću volonterskih sati, educirano je 20 volonterki za rad na SOS telefonu za žene žrtve nasilja (rodna ravnopravnost, savjetovanje, komunikacijske vještine, rad na SOS telefonu, pravni aspekti), te je zaprimljeno i obrađeno više od 200 poziva. Također je otvoreno Savjetovalište za žene žrtve nasilja, a organizirano je i više od 40 javnih akcija i prezentacija u svrhu osvještavanja i senzibilizacije javnosti – ističe predsjednica Tajana Broz, te dodaje kako vjeruje da je svojim brojnim aktivnostima Povjerenstvo doprinijelo podizanju svijesti o ravnopravnosti spolova u Krapinsko – zagorskoj županiji.