Na redovitoj izbornoj skupštini odabrano je novo vodstvo Nezavisne udruge mladih iz Lepoglave. Za predsjednika je izabran Dario Milec, a za dopredsjednike Valentino Čretni i Mario Žuliček. U Nadzorni odbor izabrani su Davorin Špičko, Kristina Mesec i Silvija Koščec. Na skupštini je predstavljen i rad Udruge tijekom 2016. godine te je podneseno financijsko izvješće. Donesen je plan rada i financijski plan za 2017. godinu.